Google documenten: samen delen en werken

Google documenten?

Hulp?

Een korte starthandleiding van Toll-net: Toll-net_samenwerken_handleiding_cursist

Nog een handleiding google docs handleiding

De helpfunctie van googledocs in het Nederlands vind je hier.

 

No comments yet.