Mediawijsheid – leerkrachten

Deze pagina is een (steeds veranderend) lijstje van bronnen en lesmaterialen rond mediawijsheid en onderwijs.

De presentatie van de sessie.mediawijs_leerkrachten_klein

Mijn weblinks rond mediawijsheid.

Voorbeeld van een mediawijsheidsprotocol: socialmediaprotocol

Handboek mediawijsheid

Een handboek gemaakt door Stichting Mijn Kind Online. Het geeft een goede kijk hoe we mediawijsheid kunnen benaderen en aanpakken op school.

Meer info op de website van Mijn Kind Online en een rechtstreekse weblink naar het Handboek Mediawijsheid.

Lesmaterialen

Op zoek naar mezelf in de 21ste eeuw

Een project over digitale identiteit en privacy voor jongeren van het secundair onderwijs.

3 volledig uitgewerkte activiteiten geven je de kans als leerkracht om het gesprek met je leerlingen over sociale media gefundeerd aan te gaan.

meer info op www.opzoeknaarmezelf.be

Tips rond privacy

www.clicksafe.be Initiatief van childfocus om aan voorlichting te doen rond internetgebruik bij kinderen.

www.ikbeslis.be Een website van de Belgische Privacycommissie voor kinderen, jongeren, ouders, leerkracht over wat kan en wat niet kan!

Mediaopvoeding

www.mediaopvoeding.nl is een Nederlandse website waar je vragen over media en kinderen aan deskundigen kan stellen.  Je kan per rubriek of per leeftijdsgroep de vragen nalezen.

www.mijnkindonline.nl verder klikken naar mediaopvoeding.

www.watchyourspace.nl geeft ook tips aan tieners om hun online privacy in de gaten te houden

Facebook for educators

Een website waar Facebook gepromoot wordt voor gebruik in de klas: Facebook for educators, inclusief een gids in pdf.

medialessen

www.medialessen.nl is een verzameling van lesmaterialen voor verschillende leeftijdsgroepen.

Privacyinstellingen Facebook

 1. Bram Faems geeft 10_belangrijkste_privacy_instellingen_op_Facebook onder controle te houden.
 2. Een informatief videootje van Studio Brussel.
 3. Op de website van maks staan er nog 10 tips om je Facebookgebruik wat veiliger te maken
 4. Ook de mensen van Marketingfacts hebben een handleiding “veilig op facebook

De richtlijnen van de EU rond gegevensbescherming van personen.

De EU heeft nieuwe richtlijnen vastgelegd voor de bescherming van je (online ) persoonlijke gegevens.

Auteursrechten

Wat kan en wat kan niet? Een volledige uitleg vind je op de website van de Federale overheidsdienst Economie
Informatie op maat van jongeren: Een artikel op de website van de stad Leuven voor Jongeren
Als leerkracht mag je soms iets meer. Enkele voorbeelden via de ‘De Kopieertest’ van boek.be

Aan de slag met sociale media in je klas

Vele sociale media zijn uitermate geschikt om in de klas en daarbuiten te gebruiken. Ze zijn gratis, makkelijk te gebruiken en je kan aan kennisconstructie doen met je leerlingen.  Vele toepassingen hebben ook een onderwijsluik, dat gratis is en vrij van advertentie.

Een actuele lijst van bruikbare toepassingen in de klas van Wilfred Rubens, met een korte beschrijving van elke toepassing.

 

Project De Sociaal Genetwerkte Leraar (Facebook)

Dit project onderzoekt de mogelijkheden van sociale media in het onderwijs:  (beschikbaar in het voorjaar van 2012)

 1. Een oriënterende brochure voor de leerkracht met tips
 2. 25 technisch/didactische fiches
 3. Een voorbeeldpagina op Facebook
 4. Een ethisch-deontologische code voor het gebruik van sociale media in je organisatie.
 5. Een onderzoek naar het leereffect van Facebook vs een ‘gewoon’ online  discussieforum.
Twitter
Enkele losse ideeën van mezelf
 • Een boek/filmbespreking: met tweets het verhaal doorvertellen in korte boodschappen van 140 tekens
 • Een taakje, weblink, probleem tweeten naar je leerlingen als opwarmer voor de komende les.
 • Je leerlingen gericht over bepaalde onderwerpen laten tweeten bij het bezoek aan een museum, stad,…
 • Een discussie gestart in de les verder laten lopen via twitter/facebook,…
 • Google eens ‘use twitter in the classroom’
  Nog meer ? Collega Tom Barret heeft een mooie collectie.
Andere middelen:
Edmodo is een educatieve tegenhanger van Facebook
Ning is een betalende dienst die een kruising is tussen een sociaal netwerk en een wiki.
Google + is een sociaal netwerk waar de privacy makkelijker is te beheersen, de videochatfunctie heeft ook een presentatiemodus en een whiteboard.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

No comments yet.

No trackbacks yet.